ZWROTY


1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży na odległość i dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną na e-mail: kontakt [at] cudmiodherbata.pl.
2. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony: http://static.shoplo.com/9772/files/92-oswiadczeni...
3. Klient ma obowiązek zwrócić Cud Miód Herbata zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, i niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia oświadczenia na adres:
CLOUD 9 Katarzyna Zbrzezny
ul. Sienkiewicza 40/28
39-300 Mielec
4. Cud Miód Herbata zwraca Klientowi równowartość ceny towaru oraz doliczone do niej wcześniej koszty przesyłki do 14 dni od otrzymania oświadczenia zwrotu od Klienta.
5. Koszt odesłania towaru do Cud Miód Herbata pokrywa Klient. Cud Miód Herbata nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

REKLAMACJE


1. Klient ma prawo reklamowania towaru wadliwego.
2. Klient może skorzystać z reklamacji z tytułu rękojmi. Prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi obowiązuje przez 2 lata od momentu wydania towaru Klientowi. Jeżeli wada zostanie stwierdzona w tym okresie, Klient ma rok na realizację przysługujących mu roszczeń, termin ten jednak nie może minąć przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.
3. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt [at] cudmiodherbata.pl lub na piśmie listem poleconym na adres: CLOUD 9 Katarzyna Zbrzezny, ul. Sienkiewicza 40/28, 39-300 Mielec oraz zawrzeć w niej następujące informacje:
- datę i numer zamówienia,
- przyczynę reklamacji i cechy zakupionego towaru,
- zapłaconą kwotę i metodę płatności,
- określenie formy oczekiwanej rekompensaty: wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana drogą elektroniczną, chyba, że Klient zgłosił ją listem poleconym bądź zażądał udzielenia odpowiedzi w takiej formie.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zwraca koszt dostawy towaru do Klienta, jak również pokrywa koszt odesłania przez Klienta wadliwego towaru.
6. Możliwe formy rekompensaty:
- zwrot pieniędzy,
- wymiana towaru.

Wszelkie informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać pod nr telefonu: 510 278 141.

Copyright © 2019 Cud Miód Herbata Sklepy internetowe: