REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
CUDMIODHERBATA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Cud Miód Herbata, znajdujący się pod adresem cudmiodherbata.pl, dalej zwany "Cud Miód Herbata", jest administrowany przez firmę:
CLOUD 9 Katarzyna Parkhomenka
ul. Sienkiewicza 40/28
39-300 Mielec
NIP: 8171947242
REGON: 180895980
wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG
e-mail: kontakt [at] cudmiodherbata.pl
tel.: 510 278 141
dalej zwaną „CLOUD 9”.
2. Klientami sklepu Cud Miód Herbata mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość między Klientem a Cud Miód Herbata zachodzi w momencie, gdy Klient złoży zamówienie poprzez formularz zamówieniowy na stronie cudmiodherbata.pl klikając przycisk „Zamawiam i płacę", a Cud Miód Herbata to zamówienie potwierdzi poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. zawarcia umowy sprzedaży na odległość, wraz ze szczegółami tej umowy, na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail.
4. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Od momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zamówienie w kwocie, jaka podana została w formularzu zamówienia i przesłana została drogą mailową pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail.
5. Cud Miód Herbata zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad i ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w transporcie.
6. Wymagania techniczne sprzętu Klienta niezbędne do korzystania ze sklepu to: dostęp do Internetu, zainstalowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki Cookie oraz poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
7. Prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie cudmiodherbata.pl przysługują CLOUD 9 oraz jej partnerom. Dokonywanie zmian, zwielokrotniania, rozpowszechniania wyżej wymienionych treści oraz obrotu nimi bez uprzedniej zgody CLOUD 9 jest zabronione.
8. Korzystanie z usług Cud Miód Herbata jest regulowane przez niniejszy Regulamin.


II. OPIS USŁUG

1. W sklepie internetowym Cud Miód Herbata świadczone są usługi sprzedaży wysyłkowej towarów takich jak: herbaty, akcesoria herbaciane, książki. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: cudmiodherbata.pl.
2. Informacje o towarach przedstawione na stronie cudmiodherbata.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Ceny towarów zamieszczone na Cud Miód Herbata podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.
4. Na koszty, jakie Klient ponosi wskutek zawarcia umowy z CLOUD 9 (tj. złożenia zamówienia w e-sklepie Cud Miód Herbata) składają się:
- koszt towaru, wskazany na stronie produktowej i w formularzu zamówienia,
- koszt wybranej przez Klienta formy przesyłki, wskazany w formularzu zamówienia i na stronie: „Sposoby i koszty dostawy”.
5. Cud Miód Herbata przysługuje prawo do dokonywania zmian cen towarów. Nowe ceny odnoszą się jedynie do zamówień złożonych po wprowadzeniu nowej ceny za dany towar.


III. ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW

1. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówieniowego dostępnego na stronie cudmiodherbata.pl.
2. Aby złożyć zamówienie na Cud Miód Herbata, należy:
- umieścić w wirtualnym koszyku towar/towary, które zamierzamy kupić;
- kliknąć przycisk ‘Zamawiam’, znajdujący się w koszyku pod listą wybranych towarów;
- wypełnić poprawnie formularz zamówienia;
- zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić jego akceptację poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
- potwierdzić, iż zostało się poinformowanym o 14-dniowym terminie na odstąpienie od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
- kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
3. Po poprawnym wypełnieniu formularzu zamówienia, Klient otrzymuje od Cud Miód Herbata na podany uprzednio adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży na odległość z jej szczegółami, a następnie informacje o statusie zamówienia.
4. W przypadku niedostępności zamówionego towaru, Klient jest informowany o tym przez Cud Miód Herbata i zobowiązany jest podjąć decyzję odnośnie dalszych losów zamówienia. Klient może zdecydować się na:
- wydłużenie czasu oczekiwania na niedostępny towar;
- zamianę niedostępnego towaru na inny;
- częściową realizację zamówienia, jeśli składało się ono z większej ilości towarów i zwrot pieniędzy, jeśli niedostępny towar, z którego Klient zrezygnował, został już opłacony;
- anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy, jeśli zamówione towary zostały już opłacone.
5. Zamówione towary wysyłane są do Klienta do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania całkowitej wpłaty kwoty wymaganej za złożone zamówienie na koncie Cud Miód Herbata.
6. Dostępne opcje płatności opisane są na podstronie „Metody płatności”.
7. Koszty przesyłki są wskazywane i doliczane do ceny towaru podczas wypełniania formularza zamówienia. Szczegółowy cennik znajduje się na podstronie „Sposoby i koszty dostawy”.
8. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem medium, które Klient wybrał w formularzu zamówienia. Dostępne opcje przesyłki opisane są na podstronie „Sposoby i koszty dostawy”. Dodatkowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.


IV. ZWROTY, REKLAMACJE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zwroty.
1.1. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną na e-mail: kontakt [at] cudmiodherbata.pl.
1.2. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony: http://static.shoplo.com/9772/files/92-oswiadczenie.doc
1.3. Klient ma obowiązek zwrócić Cud Miód Herbata zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, i niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia oświadczenia na adres:
CLOUD 9 Katarzyna Zbrzezny
ul. Sienkiewicza 40/28
39-300 Mielec
1.4. Cud Miód Herbata zwraca Klientowi równowartość ceny towaru oraz doliczone do niej wcześniej koszty przesyłki do 14 dni od otrzymania oświadczenia zwrotu od Klienta.
1.5. Koszt odesłania towaru do Cud Miód Herbata pokrywa Klient. Cud Miód Herbata nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

2. Reklamacje.
2.1. Klient ma prawo reklamowania towaru wadliwego.
2.2. Klient może skorzystać z reklamacji z tytułu rękojmi. Prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi obowiązuje przez 2 lata od momentu wydania towaru Klientowi. Jeżeli wada zostanie stwierdzona w tym okresie, Klient ma rok na realizację przysługujących mu roszczeń, termin ten jednak nie może minąć przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.
2.3. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt [at] cudmiodherbata.pl lub na piśmie listem poleconym na adres: CLOUD 9 Katarzyna Zbrzezny, ul. Sienkiewicza 40/28, 39-300 Mielec oraz zawrzeć w niej następujące informacje:
- datę i numer zamówienia,
- przyczynę reklamacji i cechy zakupionego towaru,
- zapłaconą kwotę i metodę płatności,
- określenie formy oczekiwanej rekompensaty: wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.
2.4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana drogą elektroniczną, chyba, że Klient zgłosił ją listem poleconym bądź zażądał udzielenia odpowiedzi w takiej formie.
2.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zwraca koszt dostawy towaru do Klienta, jak również pokrywa koszt odesłania przez Klienta wadliwego towaru.

3. Wypowiedzenie umowy.
3.1. Klient może w każdym momencie żądać rozwiązania umowy z Cud Miód Herbata poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na e-mail: kontakt [at] cudmiodherbata.pl lub listem poleconym na adres: CLOUD 9 Katarzyna Zbrzezny, ul. Sienkiewicza 40/28, 39-300 Mielec z prośbą o rozwiązanie umowy i usunięcie jego danych osobowych z bazy sklepu.


V. DANE OSOBOWE

1. CLOUD 9 przysługuje prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji świadczonych usług.
2. CLOUD 9 przysługuje prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingowych sklepu Cud Miód Herbata, jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie w formularzu zamówieniowym „okienka” z oświadczeniem o jej udzieleniu. Klient w każdym czasie, bez podania przyczyny, może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez złożenie odwołania drogą elektroniczną na adres: kontakt [at] cudmiodherbata.pl lub listem poleconym na adres: CLOUD 9 Katarzyna Zbrzezny, ul. Sienkiewicza 40/28, 39-300 Mielec.
3. Dane osobowe pobierane od Klientów to: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres poczty elektronicznej.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich dalszego przetwarzania.
6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom.


VI. NEWSLETTER

1. Newsletter Cud Miód Herbata jest bezpłatną usługą, polegającą na okresowym wysyłaniu przez sklep maili z informacjami o nowościach, promocjach, konkursach i wydarzeniach dotyczących Cud Miód Herbata do zainteresowanych Klientów.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania poprzez:
- zaznaczenie w formularzu zamówieniowym „okienka” z oświadczeniem o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych sklepu;
- zasubskrybowanie Newslettera na stronie głównej cudmiodherbata.pl, polegające na udostępnieniu przez Klienta adresu elektronicznego, na który chce otrzymywać Newsletter i kliknięciu przycisku „Chcę newsletter”.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, informując o tym Cud Miód Herbata drogą elektroniczną: kontakt [at] cudmiodherbata.pl.
4. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w celu otrzymywania Newslettera będzie przetwarzany przez CLOUD 9 zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji usługi Newslettera. Adres nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Cud Miód Herbata zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na określonych dalej zasadach. Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani o planowanej zmianie poprzez wysłanie przez Cud Miód Herbata wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na ich adresy e-mail oraz zamieszczenie tej informacji na stronie cudmiodherbata.pl. Wejście w życie takich zmian następuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty wysłania wiadomości. Jeśli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma prawo odstąpienia od umowy i zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Cud Miód Herbata w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte, związane ze złożonymi przed jej wprowadzeniem zamówieniami.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na cudmiodherbata.pl na podstronie „Regulamin” oraz dostarczany jest nieodpłatnie Klientowi w e-mailach potwierdzających zawarcie umowy (złożenie zamówienia) oraz na każde jego żądanie.
3. Aktualny regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.
4. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących praw i obowiązków stron mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Cud Miód Herbata, którego przedmiotem są świadczone przez Cud Miód Herbata usługi na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Cud Miód Herbata będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje dotyczące tego trybu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

Copyright © 2019 Cud Miód Herbata Sklepy internetowe: