INERGEN jest magazynowany w postaci gazowej

Podczas wyładowania gazu Inergen do pomieszczenia stężenie tlenu spada z poziomu 21% poniżej 15%, powodując zatrzymanie procesu spalania. W przeciwieństwie do innych środków gaśniczych wykorzystujących substancje chemiczne Inergen znacznie dłużej utrzymuje atmosferę gaśniczą w chronionym pomieszczeniu. INERGEN jest magazynowany w postaci gazowej. W skład centrum przetwarzania danych wchodzą nowoczesne urządzenia służące do przetwarzania i przechowywania danych. Instalację gaśniczą Inergen można też uruchomić ręcznie, za pomocą przycisku zamontowanego przed wejściem do chronionego pomieszczenia. Inergen tworzy ubogą w tlen atmosferę, przy której gaśnie ogień, a człowiek może w dalszym ciągu bez przeszkód oddychać. Każdy czujnik gazu nieprzerwanie monitoruje skład atmosfery wykrywając wszelkie niebezpieczne stężenia. Przykładem takiego gazu jest Inergen, w skład którego wchodzą jedynie otaczające nas gazy, naturalnie znajdujące się w atmosferze, czyli te, którymi oddychamy. Inergen jest użyteczny do ochrony przestrzeni z wyposażeniem elektronicznym i elementami znajdującymi się pod napięciem. Nieszkodliwość gazu gaśniczego Inergen nie podlega wątpliwości. W skład mieszanin obojętnych gazów gaśniczych wchodzą tylko naturalnie występujące w atmosferze gazy. Nazwa Inergen pochodzi z kombinacji słów inert gas (gaz obojętny) i nitrogen (azot). Skład struktury chemicznej tych gazów powodował, iż wchodziły one w reakcje z ozonem znajdującym się w atmosferze, powodując jego niszczenie. Oferujemy szeroki zakres usług, w skład których wchodzą nie tylko kompleksowe naprawy i remonty, ale również wiele innych działań, dostosowanych w pełni indywidualnie do każdego klienta. Na koniec dodam że wole Inergen niż CO2 w systemach gaszenia, dużo bezpieczniejszy (teoretycznie). Przykładem może być mieszanina o nazwie inergen (inny. Dużo ważniejsze jest to, że Inergen to przełomowa technika gaszenia. W skład instalacji wchodzą kontrolery DSO, wzmacniacze, urządzenia nadające sygnały oraz linie głośnikowe. Za sprawą swojego ciężaru właściwego powoduje, że Inergen ma podobną gęstość do powietrza. Inergen jest mieszaniną azotu, argonu i niewielkiej ilości dwutlenku węgla. Następnie Inergen z butli pilotowej otwiera poprzez rurociąg sterujący zawory butli gaśniczych, po czym gaz dostaje się do kolektora oraz rurociągów gaśniczych i dysz. W skład systemu wchodzą zbiorniki ze środkiem gaśniczym wyposażone w zawory, system rur rozprowadzających oraz dysze, przez które uwalniany jest. Równocześnie sole alkaliczne, wchodzące w skład aerozolu, tworzą warstwę oddzielającą materiał ulegający spalaniu od atmosfery otoczenia, utrudniając tym samym podtrzymywanie spalania. Inergen to prawdziwie przełomowa technika gaszenia.